Opleidingsportaal Kros BV


 • Aanslaan en Begeleiden van Lasten • Doel/Purpose

  Medewerkers die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties zelfstandig lasten aanslaan en verplaatsen.  Vooropleiding/
  Prior education

  Tenminste 18 jaar B-VCA, VOL-VCA of VIL VCU  Inhoud/Content

  Cursus conform Arbowet
  THEORIE: Arbowet en ISO 12480; Veiligheid, vaktechniek, hijsbanden en staalkabels; ketting en kettingwerk; speciaal hijsgereedschap; takels, hijsbalken en loopkatten; inspectie en certificering; veilig aanslaan van lasten; armseinen, hijsen van lasten
  PRAKTIJK: oefenen in het veilig aanslaan en verplaatsen van een last in een constructie met in acht neming van veiligheid en vakkundigheid.

  Theorie- en praktijkexamen.  Benodigdheden/
  Necessities

  Paspoort of ID-bewijs

  Let op: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!  Prijs/Price

  Tijdsduur : 3 dagen

  € 1450,00 + € 75,00 Examenkosten en afdracht aan SSVV

  Inclusief koffie/ thee, lunch, certificaat, PSL sticker en cursusmateriaal.

Geplande data / Available dates

Begindatum / Starting dateEinddatum / End datePlaats / CityInschrijven / Register
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.

Wachtlijst / Waiting list

Staat uw datum er niet bij geef dan uw voorkeur aan.