Opleidingsportaal Kros BV


 • Veilig werken op hoogte • Doel/Purpose

  Een ieder die op hoogte werkt of zich ermee bezig houdt. Onder werken op hoogte vallen alle werkzaamheden op platte en hellende daken, platformen, masten etc., waarbij valgevaar op kan treden. De bepalingen gelden voor iedereen die als werkgever/-nemer of gebouwbeheerder/-eigenaar werkzaamheden op hoogte uitvoert of laat uitvoeren. Hierin wordt onderstreept dat de betrokken uitvoerders, gezien de complexiteit van methoden en technieken, een adequate en gerichte opleiding dienen te ontvangen voor de beoogde werkzaamheden, in het bijzonder betreffende de reddingsprocedures. Scholing wordt hierdoor een wettelijke eis.  Vooropleiding/
  Prior education

  Minimaal VCA basis

  Minimale leeftijd 18 jaar  Inhoud/Content

  Theorie: Arbo wetgeving; bewustwording van valgevaar/ noodzaak valbeveiliging; uitleg AI 15 “veilig werken op daken” en AI 16 “beveiligen van wand- en vloeropeningen”; collectieve voorzieningen – dakrandbeveiliging; markering / looppaden; persoonlijke valbeveiliging – harnasgordel; onveilige werksituaties en onveilige omstandigheden en praktische toepassingen van valbeveiliging en inspectie en onderhoud hiervan.

  Praktijk: werken met een harnasgordel; werkplek positionering; het inrichten van een veilige werkplek op hoogte en oefenen van verschillende hoogte scenario’s.  Benodigdheden/
  Necessities

  Paspoort of ID-bewijs

  Let op: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!  Prijs/Price

  Tijdsduur: 1 dag

  € 275,00

  Inclusief koffie/ thee, lunch, certificaat, PSL sticker en cursusmateriaal.

  Data in overleg. Stuur een email naar opleidingen@krosbv.nl.

Geplande data / Available dates

Begindatum / Starting dateEinddatum / End datePlaats / CityInschrijven / Register
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.

Wachtlijst / Waiting list

Staat uw datum er niet bij geef dan uw voorkeur aan.