Opleidingsportaal Kros BV


 • H2S NOGEPA 0.8 • Doel/Purpose

  De H2S training is een veiligheidstraining verplicht voor personeel (on- en offshore) die in aanraking kunnen komen met H2S gevoelige installaties. Meestal betreft dit medewerkers uit de olie- en gaswinning industrie maar deze training is ook zeer geschikt voor werknemers die werken met o.a. riolen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, mestverwerking en afvalverwerking waar mogelijk H2S ontstaat. Het doel van deze training is om deelnemers bewust te maken van de risico’s in werkomgevingen waar het dodelijke H2S (zwavelwaterstof) kan vrijkomen.

  The NOGEPA 0.8 H2S training is a (compulsory) training for employees (on- and offshore) who are at risk of getting in contact with installations where an enhanced level of H2S concentration can be expected. In most scenarios this concerns employees who work in the petroleum and gas industry. However this course is also suitable for employees who work in e.g. sewers, sewer treatment, fertilizers and waste management where H2S can exist.  Vooropleiding/
  Prior education

  Geen vooropleiding nodig

  No prior education required  Inhoud/Content

  Kennis van de eigenschappen, risico’s en gevaren van H2S; kennis van wet- (Arbowet) en regelgeving in geval van werken met H2S; kennis van de werkzaamheden op locaties waar H2S voorkomt; kennis van de omgang met- en het juiste gebruik en beperkingen van de wettelijk verplichte Persoonlijke Beschermingsmiddelen; het omgaan met- en het juiste gebruik van de persoonlijke detectie- en alarmeringsmiddelen en kennis van de beperkingen die deze middelen hebben; evacuatie procedures in geval van een H2S alarm en eerste hulp aan H2S slachtoffers.

  Knowledge of characteristics, risks and dangers of H2S; knowledge of the law (labour law) and regulation in case of working with H2S; knowledge of working on locations where H2S occurs; knowledge of dealing with the right use and the limitations of the legally obliged personal safety products; dealing with and rightly use detectors and alarms and also have knowledge of the limitations of these products; evacuation procedures in case of H2S alarm and providing First Aid to H2S victims.  Benodigdheden/
  Necessities

  ID-bewijs, PSL (Personal Safety Logbook).

  LET OP: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

  Passport, PSL (Personal Safety Logbook).

  ATTENTION: due to new privacy legislation from January 1st 2018 it is no longer allowed to take a copy of a passport. We want to ask you kindly to be sure that all the information about your employee is correct and equal to the information in the passport.  Prijs/Price

  Tijdsduur : 0.5 dag
  Timetable: 0.5 day

  € 96,50

Geplande data / Available dates

Begindatum / Starting dateEinddatum / End datePlaats / CityInschrijven / Register
di 23 april 2019di 23 april 2019Wijster
ma 6 mei 2019ma 6 mei 2019Wijster
ma 20 mei 2019ma 20 mei 2019Wijster
ma 3 juni 2019ma 3 juni 2019Wijster
ma 17 juni 2019ma 17 juni 2019Wijster
ma 1 juli 2019ma 1 juli 2019Wijster

Wachtlijst / Waiting list

Staat uw datum er niet bij geef dan uw voorkeur aan.