Opleidingsportaal Kros BV


 • H2S NOGEPA 0.8 • Doel/Purpose

  De H2S training is een veiligheidstraining verplicht voor personeel (on- en offshore) die in aanraking kunnen komen met H2S gevoelige installaties. Meestal betreft dit medewerkers uit de olie- en gaswinning industrie maar deze training is ook zeer geschikt voor werknemers die werken met o.a. riolen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, mestverwerking en afvalverwerking waar mogelijk H2S ontstaat. Het doel van deze training is om deelnemers bewust te maken van de risico’s in werkomgevingen waar het dodelijke H2S (zwavelwaterstof) kan vrijkomen.

  The NOGEPA 0.8 H2S training is a (compulsory) training for employees (on- and offshore) who are at risk of getting in contact with installations where an enhanced level of H2S concentration can be expected. In most scenarios this concerns employees who work in the petroleum and gas industry. However this course is also suitable for employees who work in e.g. sewers, sewer treatment, fertilizers and waste management where H2S can exist.  Vooropleiding/
  Prior education

  Geen vooropleiding nodig

  No prior education required  Inhoud/Content

  Kennis van de eigenschappen, risico’s en gevaren van H2S; kennis van wet (Arbowet) en regelgeving in geval van werken met H2S; kennis van de werkzaamheden op locaties waar H2S voorkomt; kennis van de omgang met- en het juiste gebruik en beperkingen van de wettelijk verplichte Persoonlijke Beschermingsmiddelen; het omgaan met- en het juiste gebruik van de persoonlijke detectie- en alarmeringsmiddelen en kennis van de beperkingen die deze middelen hebben; evacuatie procedures in geval van een H2S alarm en eerste hulp aan H2S slachtoffers.

  Knowledge of characteristics, risks and dangers of H2S; knowledge of the law (labour law) and regulation in case of working with H2S; knowledge of working on locations where H2S occurs; knowledge of dealing with the right use and the limitations of the legally obliged personal safety products; dealing with and rightly use detectors and alarms and also have knowledge of the limitations of these products; evacuation procedures in case of H2S alarm and providing First Aid to H2S victims.  Benodigdheden/
  Necessities

  ID-bewijs, PSL (Personal Safety Logbook)

  Passport, PSL (Personal Safety Logbook)  Prijs/Price

  € 96,50

Geplande data / Available dates

BegindatumEinddatumLocatie(s) plaatsInschrijven
ma 5 februari 2018ma 5 februari 2018Wijster
ma 12 maart 2018ma 12 maart 2018Wijster
ma 9 april 2018ma 9 april 2018Wijster
ma 14 mei 2018ma 14 mei 2018Wijster
ma 25 juni 2018ma 25 juni 2018Wijster

Wachtlijst / Waiting list

Staat uw datum er niet bij geef dan uw voorkeur aan.