Opleidingsportaal Kros BV


 • First Aid Offshore NOGEPA 2.2A • Doel/Purpose

  De cursist leert het verlenen van offshore eerste hulp aan slachtoffers van ongelukken of personen die acuut onwel worden. Daarnaast wordt de cursist geleerd om zieken of gewonden bij te staan bij het transport naar het vaste land. Ook wordt er getraind op het beheren van offshore eerste hulp middelen, het assisteren en coördineren van meerdere slachtoffers, communiceren met een medicus aan land en het uitvoeren van eerste hulp op aanwijzing van een arts.

  This course teaches the participants to render first aid to victims of accidents or persons who suffer from acute sickness. Besides that the participants receive training in accompanying the sick and injured when transported ashore. On top of that the participants receive training in managing offshore first aid equipment, assisting and coordinating multiple victims, communicating with a back-up doctor ashore and performing first aid with directions from a back-up doctor.  Vooropleiding/
  Prior education

  Geen vooropleiding nodig

  No prior education required  Inhoud/Content

  Eerste hulp bij verdrinking en onderkoeling; eerste hulp verlenen bij shock, bloedingen en eenvoudige wondbehandeling; stabiliseren van slachtoffers bij breuken en vermoedelijk rug- en nekletsel; injectie zetten in de spier; voorbereiden tot transport slachtoffer; communicatie en radio medische dienst; medische administratie bijhouden en persoonlijke hygiëne.

  First Aid for drowning and hypothermia; provide First Aid with shock, bleedings and basic wound treatment; stabilising victims with fractures or possible back and neck injuries; give an injection into a muscle; preparing victim transport; communication and radio medical service; keeping medical records up to date and personal hygiene.  Benodigdheden/
  Necessities

  ID-bewijs, PSL (Personal Safety Logbook)

  Passport, PSL (Personal Safety Logbook)  Prijs/Price

  € 785,00

Geplande data / Available dates

BegindatumEinddatumLocatie(s) plaatsInschrijven
ma 5 februari 2018do 8 februari 2018Wijster
ma 12 maart 2018do 15 maart 2018Wijster
ma 16 april 2018do 19 april 2018Wijster
ma 4 juni 2018do 7 juni 2018Wijster

Wachtlijst / Waiting list

Staat uw datum er niet bij geef dan uw voorkeur aan.