Opleidingsportaal Kros BV


 • First Aid Offshore NOGEPA 2.2B • Doel/Purpose

  Deze herhaling is voor iedereen die in het bezit is van een geldig NOGEPA 2.2A First Aid Offshore basis certificaat en deze wil verlengen. In deze cursus leert de cursist het verlenen van offshore eerste hulp aan slachtoffers van ongelukken of personen die acuut onwel worden. Daarnaast wordt geleerd om zieken of gewonden bij te staan bij het transport naar het vaste land. Ook wordt er getraind op het beheren van offshore eerste hulp middelen, het assisteren en coördineren van meerdere slachtoffers, communiceren met een back-up arts aan land en het uitvoeren van eerste hulp op aanwijzing van een back-up arts.

  This course is for anyone who is in possession of a valid First Aid Offshore 2.2A certificate and would like to refresh and extend the knowledge. This course teaches the participants to render first aid to victims of accidents or persons who suffer from acute sickness. Besides that the participants receive training in accompanying the sick and injured when transported ashore. On top of that the participants receive training in managing offshore first aid equipment, assisting and coordinating multiple victims, communicating with a back-up doctor ashore and performing first aid with directions from a back-up doctor.  Vooropleiding/
  Prior education

  NOGEPA 2.2A/B  Inhoud/Content

  Eerste hulp bij verdrinking en onderkoeling; eerste hulp verlenen bij shock, bloedingen en eenvoudige wondbehandeling; stabiliseren van slachtoffers bij breuken en vermoedelijk rug- en nekletsel; injectie zetten in de spier; voorbereiden tot transport slachtoffer; communicatie en radio medische dienst; medische administratie bijhouden en persoonlijke hygiëne.

  First Aid for drowning and hypothermia; provide First Aid with shock, bleedings and basic wound treatment; stabilising victims with fractures or possible back and neck injuries; give an injection into a muscle; preparing victim transport; communication and radio medical service; keeping medical records up to date and personal hygiene.  Benodigdheden/
  Necessities

  ID-bewijs, PSL (Personal Safety Logbook), geldig certificaat NOGEPA 2.2A/B.

  Passport, PSL (Personal Safety Logbook), valid certificate NOGEPA 2.2A/B  Prijs/Price

  € 535,00

Geplande data / Available dates

BegindatumEinddatumLocatie(s) plaatsInschrijven
wo 24 januari 2018do 25 januari 2018Wijster
wo 14 maart 2018do 15 maart 2018Wijster
wo 18 april 2018do 19 april 2018Wijster
wo 6 juni 2018do 7 juni 2018Wijster

Wachtlijst / Waiting list

Staat uw datum er niet bij geef dan uw voorkeur aan.