Opleidingsportaal Kros BV


 • Member Rescue and Fire Fighting Team NOGEPA 2.6B / Helicopter Landing Officer NOGEPA 1.1B • Doel/Purpose

  Deze combinatietraining is een combinatie van de herhalingstrainingen van de NOGEPA 1.1A HLO en van de NOGEPA 2.6A Basic Member Fire-Fighting training. Na twee jaar is het weer tijd voor een herhalingstraining om het geheugen op te frissen. Tijdens het opfrissen wordt er bij de 1.1B HLO geoefend met de praktijk en theorie van het uitvoeren van alle activiteiten die horen bij helikopteroperaties op een offshore installatie onder normale omstandigheden en noodsituaties. De cursist leert bij de 2.6B Member Fire-Fighting de theorie en de praktijk van brandbestrijdings-, zoek-, en reddingsacties in het geval van een noodsituatie op een offshore installatie.

  This is a combination training of the refresher courses NOGEPA 1.1A HLO and NOGEPA 2.6A Leader Fire-Fighting. After a period of two years it is time to refresh your memory again. During the 1.1B HLO the course participant is taught the practical aspects as well as theoretical aspects of executing every activity that comes along with helicopter operations on an offshore installation under normal circumstances and in emergency situations. During the 2.6B member Fire-Fighting the course participant will be taught both the practical as well as the theoretical aspects of the firefighting, search and rescue operations in case of an emergency situation on an offshore installation.  Vooropleiding/
  Prior education

  NOGEPA 2.6A en NOGEPA 1.1A.

  NOGEPA 2.6A and NOGEPA 1.1A.  Inhoud/Content

  De gevaren van helikopteroperaties herkennen en ernaar kunnen handelen; leiding geven aan- en controleren bij het gereedmaken van het helikopterdek; uitvoeren en registreren van oefeningen; leiding geven aan- en controleren van de uitvoering van normale en noodprocedures; radioprocedures bij aankomst en vertrek; document afhandeling na de landing met betrekking tot passagiers en vrach; leiding geven en controleren bij het beladen van een helikopter; leiding geven en controleren bij het em- en debarkeren van personen en of vracht; brandstofbehandeling en uitvoeren van controles op brandstofkwaliteit en brandstof laden.
  Theorie betreffende de rol van Brandbestrijdings- en Reddingsploeg bij brand en andere noodsituaties; reageren op alarmen, identificeren van calamiteit en locatie, vaststellen te gebruiken uitrusting en middelen; gebruik van ademluchtapparatuur en ademlucht procedures; gebruik van communicatiemiddelen; betreden en veilig stellen van het incident gebied; borgen van de eigen veiligheid tijdens een inzet door altijd een ontsnappingsweg veilig te stellen.
  Praktijk door het daadwerkelijk uitvoeren van brandbestrijdings- en reddingsoefeningen, inclusief helikopterincidenten.  Benodigdheden/
  Necessities

  ID-bewijs, PSL (Personal Safety Logbook), geldige Medische Offshore keuring incl. ademlucht, veiligheidsschoenen, lange onderkleding voor onder bluspak, schone kleding, handdoek en douchespullen.

  LET OP: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

  Passport, PSL (Personal Safety Logbook), valid Medical Offshore certificate including breathing apparatus, long underwear, clean clothes, bath towel and shower stuff.

  ATTENTION: due to new privacy legislation from January 1st 2018 it is no longer allowed to take a copy of a passport. We want to ask you kindly to be sure that all the information about your employee is correct and equal to the information in the passport.  Prijs/Price

  Tijdsduur : 3 dagen
  Timetable: 3 days

  € 1035,-

  Inclusief koffie/ thee, lunch, NOGEPA registratiekosten en cursusmateriaal.
  Coffee, tea, lunch, NOGEPA registration and course material included.

Geplande data / Available dates

Begindatum / Starting dateEinddatum / End datePlaats / CityInschrijven / Register
wo 1 mei 2019vr 3 mei 2019Wijster
wo 15 mei 2019vr 17 mei 2019Wijster
wo 5 juni 2019vr 7 juni 2019Wijster
wo 19 juni 2019vr 21 juni 2019Wijster
wo 3 juli 2019vr 5 juli 2019Wijster

Wachtlijst / Waiting list

Staat uw datum er niet bij geef dan uw voorkeur aan.