Opleidingsportaal Kros BV


 • Member Rescue and Fire Fighting Team NOGEPA 2.6B / Rescue Fire Fighting Team Leader NOGEPA 2.8B • Doel/Purpose

  Deze combinatietraining is een herhalingstraining van de 2.6A Member Fire-Fighting/ 2.8A Leader Fire-Fighting training. Tijdens de NOGEPA 2.6B Member Fire-Fighting wordt er geoefend met Offshore calamiteiten en acties die door een brandbestrijdings- en reddingsploeg genomen dienen te worden in het geval van een noodsituatie op een offshore installatie. Tijdens de NOGEPA 2.8B Leader Fire-Fighting leert de cursist leiding te nemen bij deze acties.

  This combination course is a refresher course of the 2.6A Member Fire-Fighting / 2.8A Leader Fire-Fighting training. During the NOGEPA 2.6B Member Fire-Fighting, the course participant will practice offshore calamities and actions that ought to be carried out by firefighting or rescue teams, in case of an emergency situation on an offshore installation. During the NOGEPA 2.8B Leader Fire-Fighting, the course participant is taught how to give command during such actions.  Vooropleiding/
  Prior education

  NOGEPA 2.6A/B, NOGEPA 2.8A/B (geldig certificaat)

  NOGEPA 2.6A/B, NOGEPA 2.8A/B (valid certificate)  Inhoud/Content

  Theorie betreffende de rol van leider bij brand en andere noodsituaties; het leggen en onderhouden van adequate communicatielijnen met teamleden en leiding van de installatie of het bedrijf; het verdelen en vastleggen van de taken in de brandbestrijdings- en reddingsploeg; het beoordelen van de prestaties van de teamleden; het evalueren van de juistheid en de werkbaarheid van het brandbestrijdings- en reddingsplan; de kennis van de eisen met betrekking tot onderhoud van de uitrusting en voorraden.
  Praktijk door het daadwerkelijk uitvoeren van diverse brandbestrijdings- en reddingsoefeningen.

  Theorie betreffende de rol van Brandbestrijdings- en Reddingsploeg bij brand en andere noodsituaties; reageren op alarmen, identificeren van calamiteit en locatie, vaststellen te gebruiken uitrusting en middelen; gebruik van ademluchtapparatuur en ademluchtprocedures; gebruik van communicatiemiddelen; betreden en veilig stellen van het incidentgebied; borgen van de eigen veiligheid tijdens een inzet door altijd een ontsnappingsweg veilig te stellen.
  Praktijk door het daadwerkelijk uitvoeren van brandbestrijdings- en reddingsoefeningen, inclusief helikopterincidenten.

  Theory concerning the roll of commander in case of fire or other emergency situations; making and keeping adequate lines of communications with crewmembers and the management of the installation or the company; the division of tasks in the firefighting and rescue crews; evaluating the performance of crewmembers; evaluating the accuracy and efficiency of the firefighting and rescue plan; the knowledge of the criteria concerning maintenance of the equipment and supplies.
  Practical exercises where the participant actually executes various firefighting and rescue operations.

  Theory regarding the roll of the firefighting and rescue team in case of a fire or other emergency situations. Responding to alarms, identification of calamities and location, determine the required equipment and supplies for the operation; using respiratory systems and breathing procedures; using means of communication; entering and securing the area; safeguarding your own safety during the rescue by always securing an escape route; practical exercises by actually executing firefighting and rescue operations including helicopter incidents.  Benodigdheden/
  Necessities

  ID-bewijs, PSL (Personal Safety Logbook), geldige Medische Offshore keuring incl. ademlucht, veiligheidsschoenen, lange onderkleding voor onder bluspak, schone kleding, handdoek en douchespullen.

  LET OP: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

  Passport, PSL(Personal Safety Logbook), valid Medical Offshore certificate including breathing apparatus, long underwear, clean clothes, bath towel and shower stuff.

  ATTENTION: due to new privacy legislation from January 1st 2018 it is no longer allowed to take a copy of a passport. We want to ask you kindly to be sure that all the information about your employee is correct and equal to the information in the passport.  Prijs/Price

  Tijdsduur : 2 dagen
  Timetable: 2 days

  € 1100,00

  Inclusief koffie/ thee, lunch, NOGEPA registratiekosten en cursusmateriaal
  Coffee, tea, lunch, NOGEPA registration and course material included.

Geplande data / Available dates

Begindatum / Starting dateEinddatum / End datePlaats / CityInschrijven / Register
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.

Wachtlijst / Waiting list

Staat uw datum er niet bij geef dan uw voorkeur aan.