Opleidingsportaal Kros BV


 • Rescue Fire Fighting Team Leader NOGEPA 2.8B • Doel/Purpose

  Deze training is een herhalingstraining en is voor iedereen die in bezit is van een NOGEPA 2.8A Leader Fire-Fighting certificaat. Tijdens deze training wordt er geoefend met Offshore calamiteiten en acties die door een brandbestrijdings- en reddingsploeg genomen dienen te worden in het geval van een noodsituatie op een offshore installatie.

  This training is a refresher training and is meant for anyone who is already in possession of a NOGEPA 2.8A Leader Fire-Fighting and Rescue Team Offshore certificate. During this training you will practice offshore calamities and actions that firefighters or rescue teams ought to take accordingly, in case of an emergency situation on an offshore installation.  Vooropleiding/
  Prior education

  NOGEPA 2.8A/B, NOGEPA 2.6A/B en minimaal 1 jaar ervaring in een offshore fire fighting team.

  NOGEPA 2.6A/B and a minimum of one year experience in an offshore fire fighting team.  Inhoud/Content

  Theorie betreffende de rol van leider bij brand en andere noodsituaties; het leggen en onderhouden van adequate communicatielijnen met teamleden en leiding van de installatie of het bedrijf; het verdelen en vastleggen van de taken in de brandbestrijdings- en reddingsploeg; het beoordelen van de prestaties van de teamleden; het evalueren van de juistheid en werkbaarheid van het brandbestrijdings- en reddingsplan; de kennis van de eisen met betrekking tot onderhoud van de uitrusting en voorraden en praktijkoefening door het daadwerkelijk uitvoeren van diverse brandbestrijdings- en reddingsoefeningen.

  Theory regarding the role as commander in case of fire and other emergency situations; making and maintaining adequate lines of communication with team members and command to the installation or company; sort out the division of the tasks for firefighting and rescue crews; assessing the performances of the team members; evaluating whether the firefighting and rescue plan was efficient and practical; knowledge on the requirements of maintenance of the equipment and stocks and practical training by actually executing various firefighting and rescue operations. Use the “Book  Benodigdheden/
  Necessities

  ID-bewijs, Personal Safety Logbook, NOGEPA Medische Offshore keuring incl. ademlucht, geldig certificaat NOGEPA 2.6A/B en NOGEPA 2.8 A/B, PBM's: veiligheidskleding, veiligheidsschoenen.

  LET OP: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

  Passport, Personal Safety Logbook, a valid NOGEPA 2.8A certificate, a valid offshore medical certificate.

  ATTENTION: due to new privacy legislation from January 1st 2018 it is no longer allowed to take a copy of a passport. We want to ask you kindly to be sure that all the information about your employee is correct and equal to the information in the passport.  Prijs/Price

  Tijdsduur : 1,5 dag
  Timetable: 1.5 day

  € 500,00

  inclusief koffie/ thee, lunch, NOGEPA registratie en cursusmateriaal.
  Coffee, tea, lunch, NOGEPA registration and course material included.

Geplande data / Available dates

Begindatum / Starting dateEinddatum / End datePlaats / CityInschrijven / Register
wo 10 april 2019do 11 april 2019Wijster

Wachtlijst / Waiting list

Staat uw datum er niet bij geef dan uw voorkeur aan.