Opleidingsportaal Kros BV


 • Basic Fire -fighting Instruction NOGEPA 0.6 • Doel/Purpose

  De cursus NOGEPA 0.6 Blusinstructies is voor iedereen die beroepsmatig of privé wil kunnen omgaan met kleine blusmiddelen of voor aangewezen personen die werkzaam zijn op een boorplatform. Na de cursus NOGEPA 0.6 Blusinstructies heeft de cursist inzicht in de soorten branden en past daarvoor de juiste (kleine)blusmiddelen toe.

  The course Basic Fire Fighting instruction NOGEPA 0.6 is for anyone who either professionally or privately wants to learn to handle small fire extinguishers, or for the designated employees on a drilling platform. After completing the course NOGEPA 0.6 Fire Fighting instruction, the course participant should have understanding of the various kinds of fires and adequately use the right set of (small) fire extinguishers to extinguish the fire  Vooropleiding/
  Prior education

  Geen vooropleiding nodig.

  No prior education required.  Inhoud/Content

  Theorie kleine blusmiddelen, verbrandingsprocessen, de effecten van de blusmiddelen en methodes, alarmeren zowel intern als extern en praktische blusoefeningen van diverse branden.

  Knowledge of small fire extinguishers, combustion process, the effects of fire extinguishers and their methods, internal and external alert and practical exercises to extinguish various fires.  Benodigdheden/
  Necessities

  LET OP: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!

  ATTENTION: due to new privacy legislation from January 1st 2018 it is no longer allowed to take a copy of a passport. We want to ask you kindly to be sure that all the information about your employee is correct and equal to the information in the passport.  Prijs/Price

Geplande data / Available dates

Begindatum / Starting dateEinddatum / End datePlaats / CityInschrijven / Register
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.

Wachtlijst / Waiting list

Staat uw datum er niet bij geef dan uw voorkeur aan.