Opleidingsportaal Kros BV


 • Bedrijfshulpverlener Basis Praktijk en E-learning • Doel/Purpose

  Leren middels e-learning stelt de cursist instaat om zich op efficiënte wijze de theorie op het gebied van BHV eigen te maken. De cursist bepaalt zelf hoe vaak en wanneer hij of zij de lesstof wil oefenen. Niet alleen leert de cursist op deze wijze in eigen tempo en eigen tijd de theorie, ook bereidt het hem of haar voor op de praktijk middels gesimuleerde praktijksituaties. Na het met goed gevolg afleggen van de eindtoets kan de cursist het praktijkgedeelte op een van onze opleidingslocaties volgen.  Vooropleiding/
  Prior education

  Geen  Inhoud/Content

  Eerste Hulp: alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels; wat te doen bij uitwendige wonden, oogletsel, kneuzingen en verstuikingen; hoe om te gaan met botbreuken, ontwrichtingen en wervel letsels en brandwonden; hoe te reanimeren; bedienen van het AED apparaat; Brandbestrijding en Ontruiming; brand en gevaren bij brand; de taak van de BHV’er bij een brand en een ontruiming en voorbereiding van een ontruiming.  Benodigdheden/
  Necessities

  Geldig paspoort of ID-bewijs

  Let op: in verband met gewijzigde privacywetgeving per 1 januari 2018 is het niet meer toegestaan om een kopie van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs in te nemen. We willen u dan ook vriendelijk, doch zéér dringend, verzoeken om de kandidaat gegevens zo accuraat mogelijk aan te leveren. Punten van aandacht in deze zijn: voorletters (bijna altijd meer dan 1!) en geboorteplaats (gelijk aan originele paspoort of ID-bewijs). Wanneer gegevens uiteindelijk foutief op een pasje of in het centraal diploma register staan, kan dat betekenen dat een kandidaat bij een opdracht en/of aan de poort wordt geweigerd en de werkzaamheden waarvoor hij ter plaatse komt niet uit kan/mag uitvoeren!  Prijs/Price

  € 199,00 Inclusief koffie/ thee, lunch, cursusmateriaal en certificaat.

Geplande data / Available dates

Begindatum / Starting dateEinddatum / End datePlaats / CityInschrijven / Register
Helaas zijn er geen uitvoeringen beschikbaar.

Wachtlijst / Waiting list

Staat uw datum er niet bij geef dan uw voorkeur aan.